Tag: เหรียญวิ่ง

เหรียญรางวัล เหรียญกีฬา ทำเหรียญรางวัล เหรียญวิ่ง เหรียญวิ่งราคา เหรียญกีฬาวิ่ง

เหรียญวิ่งตะเเบกบาน 70 ปี รพ.สระบุรี

เหรียญวิ่งตะเเบกบาน 70 ปี รพ.สระบุรี Heart &Hope Virtual Run 2020 เนื่องในโอกาสครอบรอบ 70 ปี วันสถาปนาโรงพยาบาลสระบุรี จัดกิจกรรมวิ่งสะสมระยะ “วิ่งตะแบกบาน 70 ปีโรงพยาบาลสระบุรี” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในรูปแบบใหม่ (New ...