จำนวนแบบและขนาดคืออะไร?

จำนวนแบบ คือ จำนวนภาพที่แตกต่างกัน (ในภาพตัวอย่างคือ 5 แบบ)
ขนาด คือ ความกว้างจากซ้ายสุดถึงขวาสุดของแต่ละแบบ และความสูงจากบนสุดถึงล่างสุดของแต่ละแบบเช่นกัน
โดยลูกค้าจำเป็นต้องระบุขนาดของแต่ละแบบเพื่อคำนวณพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการสั่งพิมพ์
แบบที่ 1
ความกว้าง :
ความสูง :
จำนวน :

ขนาดพื้นที่พิมพ์ทั้งหมด

กว้าง = 0 ซ.ม.

ยาว = 0 ซ.ม.

จำนวน = 0 ชิ้น


รวมขนาดพื้นที่พิมพ์ทั้งหมด = 0 ตร.ซ.ม.

ข้อความจากระบบ :

คุณยังไม่ได้ใส่ข้อมูล หรืออาจใส่ข้อมูลใม่ถูกต้อง...!!!

ลองใหม่อีกครั้งCopyright © 2024 by Touch Printing Republic Co.,Ltd. All Right Reserved.