Camillian Run for Hope ครั้งที่1 สวนหลวง ร.9

Camillian Run for Hope ครั้งที่1 สวนหลวง ร.9

Camillian Run for Life  ครั้งที่1

ผ่านไปอย่างสวยงาม สำหรับ งานวิ่งของ บ้านคามิลเลี่ยน เพื่อเด็กพิการ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรก ได้รับความสนใจจากนักวิ่ง นักกีฬา บุคคลทั่วไปที่รักการวิ่งและรักสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ทั้งแบบ10กม. และ แบบ3กม. ซึ่งรายได้ทั้งหมดเพื่อหาทุนช่วยเหลือเด็กพิการที่บ้านคามิลเลี่ยนดูแลอยู่ซึ่งเป็นเด็กพิการซับซ้อน

ซึ่งวันนั้น ทำให้สวนหลวง ร.9 ที่เขียวขจีอยู่แล้ว กลับเขียวสดใสมากขึ้น จากความมีน้ำใจและความหวังของทุกท่าน ที่ส่งผ่านให้กับน้องๆผู้พิการซับซ้อนทุกคน

Touch เราเป็นผู้สนับสนุนเสื้อวิ่ง และ สายคล้องเหรียญ สำหรับ การวิ่ง ครั้งนี้

 

 

เสื้อวิ่ง เสื่อวิ่งสกรีนลาย สกรีนเสื้อวิ่ง ผลิตเสื้อวิ่ง ออกแบบเสื้อวิ่ง เสื้อวิ่ง เสื่อวิ่งสกรีนลาย สกรีนเสื้อวิ่ง ผลิตเสื้อวิ่ง ออกแบบเสื้อวิ่ง เสื้อวิ่ง เสื่อวิ่งสกรีนลาย สกรีนเสื้อวิ่ง ผลิตเสื้อวิ่ง ออกแบบเสื้อวิ่ง เสื้อวิ่ง เสื่อวิ่งสกรีนลาย สกรีนเสื้อวิ่ง ผลิตเสื้อวิ่ง ออกแบบเสื้อวิ่ง เสื้อวิ่ง เสื่อวิ่งสกรีนลาย สกรีนเสื้อวิ่ง ผลิตเสื้อวิ่ง ออกแบบเสื้อวิ่ง เสื้อวิ่ง เสื่อวิ่งสกรีนลาย สกรีนเสื้อวิ่ง ผลิตเสื้อวิ่ง ออกแบบเสื้อวิ่ง เสื้อวิ่ง เสื่อวิ่งสกรีนลาย สกรีนเสื้อวิ่ง ผลิตเสื้อวิ่ง ออกแบบเสื้อวิ่ง