AIS SERENADE PREMIUM SCARF

AIS SERENADE PREMIUM SCARF

?ขึ้นชื่อว่าเป็น “Premium” ของขวัญที่ให้ต้องเป็นที่ภาคภูมิใจแก่ผู้ให้ และ ความยินดีแก่ผู้รับ
?ขอขอบคุณ AIS Serenade ที่ไว้วางใจ Touch ให้ดูแล พรีเมี่ยม ตลอดมา
Cr: AIS Serenade Clubผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันหูกระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันหูกระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันหูกระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันหูกระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันหูกระเป๋า