Touch Printing ชนะเลิศด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่น

Touch Printing ชนะเลิศด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่น

Thailand Top SME Awards 2019

ชนะเลิศด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ดีเด่น
เป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในด้านออกแบบสิ่งทอ และ แฟชั่น เป็นการส่งเสริมให้กับดีไซเนอร์คนไทยรุ่นใหม่ได้ผลักดันผลงานในให้กับเวทีโลก ทั้งยังเน้นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ ซึ่งเป็นการผลิตภัณฑ์ด้านออกแบบแฟชั่น แต่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

#ThailandTopSME #ThailandSME
#TopSMeAwards #TouchPrintingRepublic

ThailandTopSME, ThailandSME, TopSMeAwards, TouchPrintingRepublic
ThailandTopSME, ThailandSME, TopSMeAwards, TouchPrintingRepublic
ThailandTopSME, ThailandSME, TopSMeAwards, TouchPrintingRepublic